10 Fördelar med NISM-certifieringar för en karriär på kapitalmarknaderna

om nism-certifikatkurser

ekonomin i något land beror på att deras finansmarknader fungerar smidigt och fungerar. Det kommer att bli svårt för någon ekonomi att utvecklas utan stöd från sina finansmarknader.

således är kapitalmarknadernas och börsernas roll i något land mycket viktigt för utvecklingen av deras ekonomi.

National Institute of Securities Markets(NISM) inrättades av Stock Exchange Board of India (SEBI) 2006 för att ge utbildning om värdepappersmarknaden i Indien. SEBI är regulator för värdepappersmarknaden i Indien.

nu måste du undrar, vad blir de fördelar som du får om du får en NISM certifikat och hur kan du förbereda för det?

det finns olika förberedande kurser för nism-certifiering tillgängliga online.

de kommer att ge dig rätt förståelse och resurser som krävs för att klara provet.

i den här artikeln kommer vi att ange 10 fördelar med att få ett NISM-certifikat.

här är de 10 fördelarna med NISM certifikat.

1. Nationwide acceptance:

denna certifiering accepteras av alla mellanhänder som mäklare, banker, investeringsbanker, kapitalförvaltningsföretag och alla andra aktiemarknadsrelaterade institutioner rikstäckande.

den främsta orsaken bakom den rikstäckande acceptans av nism certifiering är att det backas upp av aktiemarknaden regulator, SEBI.

2. Det ger bra värde till ditt CV:

om du huvudsakligen vill bedriva en karriär på kapitalmarknaden, kommer detta certifikat att ge värde till ditt CV.

jobbkvalifikationskraven för kapitalmarknadsjobbet för alla kapitalförvaltningsföretag eller mäklarhus inkluderar kravet på nism-certifiering.

det ger också försäkran till företagen att kandidaten har kunskap om aktiemarknaden.

3. Ger studiematerial för undersökningen

aktiemarknaden är ett stort ämne och innehåller många ämnen. Att studera för detta certifikat hjälper dig att få en detaljerad kunskap om detta ämne.

när du registrerar dig för en viss undersökning kommer NISM att ge dig arbetsböcker som innehåller all information relaterad till värdepappersmarknader som Regler och föreskrifter, detaljerade ämnesvisa kapitel med korrekta illustrationer och exempel.

tillsammans med mervärde till CV ger NISM-certifikatet också en grundlig kunskap om värdepappersmarknaden.

4. Ger övning genom NISM mock tests

när du förbereder dig för NISM-certifieringen kan du öva NISM mock test som tillhandahålls av NISM själv.

dessa mock-Tester är till stor hjälp eftersom de har liknande typer av frågor som kommer i själva certifieringsundersökningen.

om du övar dessa tester noggrant kommer du osannolikt att möta några svårigheter under undersökningen.

5. Hjälper till att få ett jobb

förutom branschpersonal ökar NISM-certifieringen också sysselsättningsmöjligheterna för studenter inom andra områden som ekonomi, marknadsföring, ledning och ekonomi.

denna certifiering hjälper till att öka sin kunskapsdomän och hjälper dem också att investera i värdepappersmarknaden.

6. Hjälper till att uppfylla lagstadgade krav

denna nism-certifiering har gjorts obligatorisk av SEBI för att arbeta i alla kapitalmarknadsinstitut.

därför, om du vill arbeta i någon av kapitalmarknadsinstitutionerna måste du skicka denna certifiering.

om du till exempel vill arbeta som Fonddistributör i något kapitalförvaltningsföretag måste du ha certifikatet för nism Series V A: Mutual Fund Distributors Certification Examination.

på samma sätt, om du vill bli forskningsanalytiker måste du ha certifikatet för NISM Series-XV: Research Analyst Certification Examination.

7. Kräver mindre avgifter

undersökningsavgifterna för nism-certifiering är också mycket låga. Examinationsavgiften ligger huvudsakligen mellan 1500 – 3000 beroende på ämne.

8. Ger korrekt information:

informationen i nism-arbetsboken är den mest tillförlitliga, autentiska och korrekta informationen.

nism-arbetsböcker fungerar som ordboken för studenter som har några frågor om något ämne relaterat till kapitalmarknaden.

9. Kan studeras var som helst

nism-arbetsböckerna och mock-testerna kan enkelt laddas ner och kan sedan nås utan att använda internet.

Således kan du studera och öva mock-testerna var som helst utan att oroa dig för internetåtkomst.

10. Hjälper till att sprida finansiell läskunnighet

utbildningsinstitutioner och högskolor kan också samarbeta med NISM för att ge ekonomisk läskunnighet till de indiska studenterna.

på så sätt kommer det att bidra till att sprida finansiell kompetens till handlare och investerare som handlar eller investerar på aktiemarknaden utan någon kunskap.

dessa typer av handlare anser handel på aktiemarknaden som ett spel av gamble och så småningom förlorar en stor del av sina surt förvärvade pengar.

genom att förvärva kunskap om kapitalmarknaden kan man minska sina förluster som de drabbas av i handeln.

NISM certifiering krävs för alla som vill få ett jobb i kapitalmarknaden industrin. Inte bara för jobbändamål, men NISM-certifieringar hjälper oss också att bygga en domänkunskap om värdepappersmarknaden.

för att veta mer om dessa kurser, klicka på länken nedan.

nism certifiering förberedande kurser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.