klady a zápory vícekanálových distribučních systémů

historicky mnoho společností mělo tendenci pracovat s jediným distribučním kanálem, aby dodávalo své produkty „dveřím“ zákazníků. Například výrobci automobilů stále preferují spolupráci s prodejci, kteří se postarají o prodej. Prodejci se stali důležitou součástí sítě pro doručování hodnot automobilového průmyslu. Tesla zároveň odmítá využívat obchodní zastoupení jako distribuční systém a přímo prodává svým zákazníkům, kteří řídí distribuci automobilů pomocí vlastních zdrojů. Tento přímý prodej představuje další možný distribuční kanál produktů. V současné době však stále více společností zakládá a hledá vícekanálové distribuční kanály, které v závislosti na typu podnikání mohou být kombinací přímého prodeje, distributorů,maloobchodníků a také online, mobilních a sociálních médií.

výhody vícekanálového distribučního systému jsou snadno pochopitelné. Každý kanál pomáhá společnostem rozšířit svou přítomnost na trhu a co nejefektivněji oslovit konkrétní cílové segmenty. Jako příklad, farmář z Kalifornie by mohl distribuovat své lahodné jahody především prostřednictvím regálů trhu Whole Foods. Maloobchodník může generovat 70% příjmů zemědělce, což je nejdůležitější součást dodavatelského řetězce. Pak 20% příjmů může přijít prostřednictvím přímého a digitálního marketingového úsilí. Zemědělec si může najmout agenturu, která by vytvořila web značky a inzerovala a angažovala zákazníky prostřednictvím online a sociálních médií. Konečně, posledních 10% by mohlo pocházet z přímého prodeje na víkendovém farmářském trhu.

nic však nemůže být ideální a spolu s výhodami vícekanálového distribučního systému má několik nevýhod ve srovnání s jednokanálovými distribucemi. Za prvé, je těžší ovládat vícekanálové distribuce. Zatímco Samsung může snadno spravovat a upravovat své online, mobilní a sociální média tak, aby odrážely změny související s cenou nebo umístěním produktu, sotva může udělat totéž s tisíci kamenných obchodů, které prodávají produkt z regálů. Za druhé, čím více kanálů máte, tím vyšší je šance, že se kanály dostanou do konfliktu tím, že soutěží o zákazníky a prodej. Vezmeme-li Samsung jako příklad, může samotná společnost způsobit tření v rámci svých distribučních kanálů. Pokud se společnost rozhodne snížit ceny konkrétního produktu o 10% během prázdnin (prodej produktu ze svého značkového webu), může to poškodit prodej těch distributorů cihel a malty, kteří si nemohou dovolit udělat totéž. Mnoho zákazníků by tak mohlo během prázdnin kamenné obchody odmítnout s vědomím, že mohou získat lepší nabídku přímo od Samsungu.

pokud tedy jako vlastník firmy nebo obchodník plánujete mít vícekanálový distribuční systém, zvažte výhody i nevýhody systému ve vztahu k Vaší specifičnosti. Pokud existuje více kladů než záporů, pak jděte na vícekanálovou distribuci, abyste mohli oslovit větší trh a rozmanitější segmenty zákazníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.