kontralaterální motorický deficit u extradurálního hematomu: analýza 35 pacientů

pracujeme v jednom z nejrušnějších traumatických center v zemi a zabýváme se více než 200 případy extradurálních hematomů ročně. Výrazná frekvence asociace motorických deficitů s extradurálními hematomy nás přiměla k tomu, abychom tuto studii zahájili a vymezili faktory, které by mohly snížit morbiditu snížením rekonvalescence postižených pacientů. Primárně jsme zjistili, že souvislost mezi EDH a motorickými deficity byla běžná a včasná intervence vedla k rychlejšímu zotavení výkonu motoru (70% u pacientů operovaných do 24 hodin po traumatu a 53,3% u pacientů operovaných po 24 hodinách traumatu. obnoveno kompletní výkon během 4 týdnů.) Uzavřeli jsme klinicky významnou souvislost extradurálních hematomů a souběžných motorických deficitů a zjistili jsme, že včasná intervence u pacientů s mírným poraněním hlavy nám umožnila dosáhnout úplné obnovy výkonu motoru. Přispívající faktory zahrnovaly souběh příznaků herniace a souvisejících parenchymálních poranění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.