měsíc v 9. domě

Poslední aktualizace 11. Dubna 2020 v 08: 57

měsíc v 9. domě se spojuje s energiemi střelce a jeho vládce Jupitera. Devátý dům odráží Božství, spravedlnost, vyšší moudrost, a morálka střelce a jeho vládce Jupitera. Energie střelce směřují k objevu vyšší moudrosti a filozofie, která pomáhá vést spravedlivý život, získávat požehnání a božskou podporu z vesmíru.

9. dům se týká (významy) slunce a Jupitera. Slunce souvisí s domem významem otce (jako člena rodiny v této souvislosti). Jupiter znamená Dharmu, štěstí, bohatství, a prosperita kromě toho, že je vládcem přirozeného 9.domu a znamení zvěrokruhu.

Přečtěte si více o Měsíci a 9. domě v astrologii.

je důležité si uvědomit, že pozitivní umístění slunce, Jupitera a Pána 9. domu hraje důležitou roli při zesílení příznivých účinků nebo při záchraně před negativními výsledky měsíce v 9.domě. Dodatečně, většina výsledků je také určena znaménkem, ve kterém Měsíc sídlí v 9. domě.

je také důležité zvážit fázi Měsíce v daném domě, aby bylo možné určit další výsledky této kombinace. Voskování nebo úplněk je příznivý wheres ubývající a temný měsíc je nepříznivý.

výsledky měsíce v 9. domě

inteligentní

měsíc v 9. domě vrhá přímý aspekt (7.dům z vlastní pozice) na 3. dům inteligence a odvahy.

v souladu s tím, dobře umístěný měsíc v 9. domě naznačuje, že má hojné množství moudrosti, pomocí kterého je indikováno získání vyšších znalostí.

navíc, pokud je Měsíc v daném domě dobře umístěn, voskuje nebo je plný, znamená to, že má dobrou duševní odolnost a chrabrost.

spravedlivá mysl

měsíc vládne mysli, zatímco 9. Dům označuje Dharmu. Proto měsíc v 9. domě žehná spravedlivou myslí, která podporuje také velkorysost a laskavost.

obecně řečeno, měsíc, měkká, pečující, milující a bezpodmínečně milující planeta dokonale odpovídá 9. domu, kde jsou přirozené významy měsíce schopny vzkvétat. Tato kombinace naznačuje, že je podvědomě nakloněna k získání duchovních a vyšších znalostí.

měsíc v 9. domě také naznačuje, že vytváří mnoho spojení s lidmi stejné ideologie a myšlení, s nimiž je svědkem provádění různých velkorysých činů.

tato kombinace také naznačuje, že dostává mnoho obdivu a úcty k jejich velkorysému a snadnému chování. První dojem domorodců s Měsícem v 9. domě je vždy slavný a pozitivní podle jejich osobnostních rysů.

kromě toho jsou tito domorodci schopni vést ostatní ke spravedlnosti tím, že jsou pozitivním vzorem pro své obdivovatele a následovníky.

navíc, protože 9. dům představuje Guru a učitele, naznačuje, že projevuje velkou úctu a je jim věnován, za což reagují stejným způsobem.

prosperující

silný a dobře umístěný měsíc v 9. domě žehná prosperujícímu životu, který je přímým důsledkem vedení dharmického (spravedlivého, etického a morálního) životního stylu, který má za následek požehnání štěstí a štěstí z vesmíru. Prosperita se projevuje v různých formách – ve formě zvýšeného štěstí, bohatství a vyšších znalostí.

stav měsíce by však měl být dobrý, to znamená, nejlépe voskování, plné a/nebo kladené v příznivém znamení (vlastní, vyvýšené). Kromě toho, je-li 9.pán také dobře umístěn, jedná se o velmi šťastnou kombinaci a příznivý výsledek do značné míry zesiluje.

alternativně jakýkoli negativní vliv snižuje počet příznivých výsledků, to je, když Měsíc a 9. pán domu přijímají aspekt z nepříznivé planety, ubývá, tma nebo je umístěn v nepříznivém znamení.

Fond cestování na dlouhé vzdálenosti

9. Dům řídí cestování na dlouhé vzdálenosti, ve kterém umístění Měsíce naznačuje, že má rád pravidelné dlouhé vzdálené cesty, které přinášejí klid v mysli.

kromě toho cestování do různých destinací umožňuje dozvědět se o různých kulturách, o kterých jsou tito domorodci také rádi.

štěstí dětí

měsíc v 9. domě žehná šťastným, moudrým, dobře vychovaným a dobromyslným dětem, které zvyšují úroveň štěstí a spokojenosti v životě.

Opět platí, že nejlepší výsledky jsou svědky, když je měsíc voskování, plné, a/nebo umístěny v příznivém znamení. Jakýkoli negativní vliv poškodí příznivé výsledky do určité míry v závislosti na grafu.

Matka & otec

kombinace měsíce (matky) v 9. domě (Otce) popisuje oba rodiče podle přirozených významů. V souladu s tím silný (voskující, plný) a dobře umístěný (ve vlastním nebo vznešeném znamení) měsíc v 9. domě žehná štěstím, hojnou láskou a vychováváním od obou rodičů.

matka i otec domorodců s touto kombinací jsou velmi náboženští a věrní. Nabízejí také božské vedení domorodcům, aby je udrželi na správné cestě, která pomáhá stát se věrnými, spravedlivými a úspěšnými v životě.

přesněji řečeno, 9. Dům je o otci. Umístění jemného, pečujícího, adn ženského měsíce v tomto domě činí otce velmi oddaným a láskyplným k domorodci.

klasická interpretace

Bhrigu Sutras

v tomto klasickém zdroji se uvádí, že jednotlivci s touto kombinací ztělesňují charakterové rysy velmi laskavého, pokorného, charitativního a soucitného.

je to proto, že měkká, starostlivá a láskyplná ženská přírodní prospěšná planeta měsíc dobře rezonuje s příznivým 9. domem, který je přirozeně reprezentován Jupiterem.

mysl těchto domorodců je proto zaujata plány, jak nabídnout pokornou a nezištnou oddanost ostatním. S tím bylo řečeno, mají sklon k založení zařízení, organizace, budovy, atd. pro dobro druhých, podle Bhrigu Sutras.

je také zmíněno, že tito domorodci jsou velmi inteligentní a vzdělaní. Tento efekt je zajištěn různými astrologickými fakty. Za prvé, 9. Dům označuje vyšší moudrost a celoživotní vzdělání, akademické i nezávislé.

za druhé, 9. Dům je powerhouse nebo Bhavat Bhavam 5. domu inteligence.

měsíc je zároveň planetou mysli a jeho umístění v uvažovaném domě ovlivňuje jejich vzorce myšlení způsobem, který je činí vysoce naučenými a intelektuálními.

vzhledem k tomu, že 9. Dům souvisí s 5. domem prostřednictvím Bhavat Bhavam, ovlivňuje se také potomstvo. Říká se, že tato kombinace dělá děti domorodého prosperujícího a úspěšného.

je dán velký významna fázi Měsíce v tomto klasickém zdroji.

konkrétně, pokud měsíc voskuje nebo je plný v 9. domě, zesiluje příznivé účinky do značné míry. Znamená to, že rodák má kromě obecného intelektu také obrovskou emoční inteligenci. Budou mít také velké štěstí a štěstí, které poskytuje podporu v jejich podnikání.

to také dělá otce domorodého šťastného, zdravého a dlouhověkého, jak naznačuje význam 9thhouse.

pokud však měsíc ubývá, je tmavý nebo je spojen se zlomyslnou planetou nebo v nepřátelském znamení, jsou indikovány některé nepříznivé výsledky. Konkrétně bude rodák postrádat přirozené štěstí a štěstí od rodičů.

Brihat Jataka

v tomto klasickém zdroji se uvádí, že domorodci s touto kombinací jsou požehnáni bohatými zisky. Budou společenští, laskaví a shromáždí spoustu přátel s jejich komunikativním charakterem.

budou šťastní z důvodu svých dětí.

ve Phaladeepice jsou všechny podobné pozitivní výsledky zmíněny jako v Bhrigu Sutras.

Saravali

podle Saravali jsou tito domorodci věrní, náboženští a oddaní Bohu spravedlivými skutky.

projevují velkou úctu ke svým rodičům a budou jim pomáhat jakýmkoli možným způsobem.

takoví domorodci budou velmi okouzlující, což přitahuje mnoho členů z opačného pohlaví.

Chamatkara Chintamani

tito jedinci budou vysoce poctěni a důstojní za své zbožné cíle a skutky. Získají také mnoho uznání od autoritativních a náboženských lidí.

tito domorodci jsou požehnáni, že mají spoustu zdrojů od mladého věku. Jsou stateční a schopni dělat velké hrdinské činy.

Objevte měsíc v různých znameních zvěrokruhu pro podrobnější výsledky.

věděli jste, že tyto zmíněné účinky se projevují v konkrétních obdobích?

 • specifická období, kdy se výsledky planet plně projevují
 • důstojnosti planet s pětinásobnou tabulkou
 • podrobná analýza planetárních hlavních a podobdobí desítky let dopředu
 • měsíční analýza 5 příštích let
 • speciální Panchang nebo Sun-Moon Jóga analýza
 • vaše Nakshatra a Pada interpretace
 • všechny divizní grafy
 • matematické planetární silné stránky
 • speciální interpretace Lal Kitab
 • mnoho obecných podrobných předpovědí
 • lucky gem stones
 • a mnohem více v 200 + stránková zpráva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.