Mount Precipice

Mount Precipice se nachází u vchodu do města Nazaret (při příchodu z Afuly) a je v křesťanské tradici identifikován jako hora, ze které se Nazaréni pokusili vytlačit Ježíše poté, co je rozzuřili svým kázáním a prohlásili se za Mesiáše (Lukáš 4). Vesničané táhli Ježíše na vrchol hory, ale v poslední chvíli skočili z hory a zmizeli.

hora byla posvěcena ve starověku a v 8. století žilo na hoře 8 z 12 kněží v Nazaretu. Na západní straně hory jsou stále pozůstatky byzantského kláštera.

svažitá svažitá hora je vysoká 397 metrů a poskytuje jedno z nejlepších a nejkrásnějších pozorovacích míst nad údolím Jezreel a jeho okolními horami: pohoří Karmel, Gilled Mountains a Tábor Mountain.

oficiální název hory je hora Kdumim, pojmenovaná podle jeskyně nalezené na této hoře s nálezy z pravěku. Jeskyně je dnes pro návštěvníky uzavřena. Poutníci připisovali této jeskyni mnoho legend. Jeden z nich uvádí, že jeskyně byla otevřena jako úkryt pro Pannu Marii, nebo pro Ježíše, když se chystal být vytlačen z vrcholu hory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.