Mu‘ tazila v islámské historii a myšlení

Mu ‚ tazila byl proud myšlení, který vzkvétal v Iráku ve třetím / devátém století,ale jehož tvůrčí vlivy pokračovaly alespoň do dvanáctého století. To mělo zásadní roli v islámské historii a myšlení, zejména v raném období, kdy se stala státní teologie pod ‚Abbasid kalif al-Ma‘ mun. Mu ‚ tazila vyvinul typ racionalismu, částečně ovlivněný řeckou filozofií, založený na třech základních principech: jednotě a spravedlnosti Boží, lidské svobodě jednání a vytvoření Koránu. Během historie islámského myšlení, tyto myšlenky byly zpochybněny a poté opuštěny ve jménu pravoslaví, které našlo výraz zejména v Ašarismu. Přes tuto krizi Mu ‚ tazila přežil v islámském myšlení, především ve vztahu k šíitské teologii. V moderní době došlo k oživení, ve chvíli, kdy byl vývoj islámských dějin povinen čelit modernímu světu. Mnoho současných islámských myslitelů se podívalo na racionalismus Mu ‚ tazily a jeho principů ve snaze dát Islámskému myšlení nový život a snažit se jej vybavit tak, aby čelil výzvám historie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.