erfarna Denver motorcykel olycka advokater

fall: klienten skadades av en rattfyllerist. Som ett resultat av motorfordonsolyckan gjordes klienten en quadriplegic och behövde en livvårdsplan.
resultat: $9,600,000

fall: mot försäkringsbolag för underlåtenhet att betala för egendomsskador efter en gas-och brand explosion.
resultat: $1,600,000

fall: medicinsk felbehandling för underlåtenhet att diagnostisera en fallande aorta aneurism, vilket resulterar i döden.
resultat: $1,300,000

fall: Nacke och ryggskador från bilolycka. Klienten hade pågående symtom och behövde injektioner för försök till sanering av smärta.
avgjort för $485,000

fall: klienten skadades i en 2-fordonskollision. Hon led en traumatisk hjärnskada, hjärnskakning och flera skador på nacken.
resultat: $6,000,000

fall: klienten var i sin bil och var t-utbenad av ett nyttofordon. Hennes cerebrala ryggradsvätska läckte ut och hon fick hjärnskakning och traumatisk hjärnskada med nacke och ländryggsskador. Hennes nackskada orsakade utstrålande smärta, domningar och stickningar i armarna.
resultat: $3,400,000

fall: klienten körde på en landsväg när en annan bil korsade mittlinjen och orsakade en frontalkollision i snön och isen. Klienten gjorde fysiskt arbete för att leva. Båda knäna skadades, tillsammans med en nackskada.
resultat: $2,300,000

fall: klienten körde på South Parker road när ett annat fordon snabbt bytte körfält och bakre slutade klienten. Det fordonet citerades för vårdslös körning. Kollisionen orsakade hjärnskakning med traumatisk hjärnskada. Klienten missade tid från jobbet och hade en positiv korrelation mellan hjärnskanning och neuropsykologiska testresultat.
resultat: $950,000

fall: klienten var bakändad av en dumper, slogs sedan framåt och slog ett annat fordon. Klienten hade hjärnskakning med traumatisk hjärnskada. Klienten genomgick en hjärnskanning som visade hypoperfusion, korrelerad med hennes hjärnskakningssymtom. Klienten fick nackskador och skador på hennes låga rygg.
resultat: $650,000

fall: klienten var bakre. Mekanismen för skada från krafterna i kollisionen orsakade hennes nackskada och skadade samtidigt hennes organ i halsen. Klienten hade sväljnings-och kvävningsproblem.
resultat: $1,250,000

fall: klienten var i en bilolycka. Båda injektionerna i nacken gav viss tillfällig lättnad. Injektionerna var transforaminala epidurala steroidinjektioner. Kirurgi rekommenderades på ländryggen (Låg rygg). Lågryggen skadades av krafterna i kollisionerna.
resultat: $933,000

fall: Klienten körde i sin bil och var bakändad och orsakade därmed skador på korsryggen och nacken. Klienten fick också hjärnskakning. Klienten var tvungen att genomgå fasettinjektioner flera gånger, genom flera procedurer. Klienten hade också kognitiva problem som krävde kognitiv träning och terapi.
resultat: $400,000

fall: klienten gick in i en motorväg från en på ramp och blev bakre av en kommersiell Skåpbil. Klienten testade positivt för Thoraxutloppssyndrom och misslyckades konservativ behandling. Klienten genomgick thoraxutloppssyndrom surgey, vilket innebar avlägsnande av det första revbenet för att försöka lindra trycket i bröstutloppet. Klienten fick också en ryggskada.
resultat: $750,000

fall: klienten skadades av en berusad förare som korsade vägens mittlinje. Klienten genomgick flera operationer och kunde inte fungera. Klienten var sent 40-tal och behövde en modifierad livvårdsplan.
resultat: $750,000

fall: klienten var bakre avslutad av en lastbilschaufför som var diabetiker. Diabetiker vid fel parti var en icke-kompatibel diabetiker och hävdade att han hade en synkope episod, och var ”Blackout”. Klienten hade ett redan existerande ryggtillstånd känt och krafterna från kollisionen förvärrade eller förvärrade det redan existerande ryggtillståndet förutom att orsaka nackskador.
resultat: $350,000

fall: klienten var en passagerare i en bil där föraren somnade på en landsväg tidigt på morgonen. Bilen rullade flera gånger. Klienten hade ögonskador, ansiktsskador och nacke och knäskador.
resultat: $850,000

fall: Klienten var på jobbet, kör sin egen bil, när hon var bakändad. Hon drabbades av en hjärnskakning med traumatisk hjärnskada och förföljde arbetstagarnas ersättningskrav.
resultat: $150,000

fall: klienten gled och föll på snö och IS i Central City. Han fick ryggskador, som inte krävde injektioner.
resultat: $125,000

fall: klienten gled och föll på snö och is på en trottoar framför ett företag. Hon var tvungen att ha knäoperation och flera injektioner i ryggen.
resultat: $175,000

fall: Kunden besökte en vän som hyrde ett hus. Klienten snubblade på obehandlad, farlig del av däck och skadade ryggen.
resultat: $150,000

fall:klienten var bakre och behövde fusion spinal kirurgi. Försäkringsintäkterna var begränsade.
resultat: $125,000

fall:klienten var bakre och var tvungen att ha rotator manschettoperation. Försäkringsintäkterna var begränsade.
avgjort för $65,000

fall:klienten var på Denver International Aiport som reser genom Denver, gled och föll och bröt hennes fotled.
avgjort för $118,750

fall:Klienten utsattes för mögel i en flerfamiljshus som orsakades av läckande vatten.
avgjort för $125,000

fall: motorcykelolycka, rekonstruktiv kirurgi, posttraumatisk stressstörning, neurologiska skador
avgjort för $1,275,000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.