Mu’ tazila islamilaisessa historiassa ja ajattelussa

Mu ’ tazila oli ajatuksen virta, joka kukoisti Irakissa 2000-luvulla, mutta jonka luovat vaikutteet jatkuivat ainakin kahdennelletoista vuosisadalle. Sillä oli keskeinen rooli islamilaisessa historiassa ja ajattelussa varsinkin alkuvaiheessa, jolloin siitä tuli ” Abbasidikalifi al‐Ma ’Munin johtama valtioteologia. Mu ’ tazila kehitti kreikkalaisesta filosofiasta osittain vaikutteita saaneen rationalismin, joka perustui kolmeen perusperiaatteeseen: Jumalan ykseyteen ja oikeudenmukaisuuteen, ihmisen toimintavapauteen ja Koraanin luomiseen. Islamilaisen ajattelun historian aikana nämä ajatukset kyseenalaistettiin ja sitten niistä luovuttiin puhdasoppisuuden nimissä, joka esiintyi erityisesti Ash ’ arismissa. Kriisistä huolimatta Mu ’ tazila säilyi islamilaisessa ajattelussa, ennen kaikkea suhteessa šiialaiseen teologiaan. Nykyaikana se on kokenut herätyksen, hetkenä, jolloin islamilaisen historian evoluutio on joutunut kohtaamaan nykymaailman. Monet nykyajan islamilaiset ajattelijat ovat luottaneet Mu ’ tazilan rationalismiin ja sen periaatteisiin pyrkiessään antamaan uutta eloa islamilaiselle ajattelulle, pyrkien varustamaan sen kohtaamaan historian haasteet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.