Usein kysytyt kysymykset – Mitä ovat käteinen, suoriteperusteinen ja muutetut Kassamenetelmät kirjanpidossa?

suoriteperuste

suoriteperusteisen kirjanpitotavan katsotaan olevan ”yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen” (GAAP) mukainen. Se on tarkin tapa arvioida yhdistyksen taloudellista tilaa.

suoriteperusteisessa menetelmässä tulot ja menot kirjataan niiden syntyessä riippumatta siitä, milloin ne talletetaan pankkiin tai kun shekit kirjoitetaan. Tulot kirjataan siis silloin, kun osuudenomistajia arvioidaan, ei silloin, kun he suorittavat maksun. Maksamattomien maksujen määrä esitetään taseessa arvioina/saamisina. Suoriteperusteisessa taseessa on tällöin yleensä vähintään kaksi vastaavaa-käteisvarat ja myyntisaamiset. Kulut kirjataan silloin, kun tuote tai palvelu tarjotaan, ei silloin, kun Shekki kirjoitetaan. Esimerkiksi maisemasopimus tammikuulle näkyisi tammikuun tilinpäätöksessä, vaikka maisemasuunnittelija maksettaisiin vasta helmikuussa. Saamiset myyjiltä, joita ei ole maksettu kuukauden lopussa, näkyisivät taseen vastattavaa-osassa maksettavina tileinä. (Voi olla muita varoja ja velkoja, kuten ennakkoon maksettuja vakuutuksia tai veroja, maksettavia veroja jne. niistä ei kuitenkaan keskustella täällä.)

suoriteperusteisessa tilinpäätöksessä kerrotaan sitten yhdistyksen todellinen kuva. Lautakunta tietäisi tarkalleen, mitä kuluja kuukauden aikana on aiheutunut ja mitä tuloja yhdistykselle kuuluu. Yhdistyksen kassavirta ei tosin välttämättä sovi yhteen nettotulojen kanssa, sillä joko rahaa ei ole vielä saatu tai sekkejä ei ole kirjoitettu. Mutta hallitus voi paremmin hallita tulevaisuutta tietäen tarkalleen missä he ovat.

suoriteperusteisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää, että 1) käyttäjien on vaikeampi ymmärtää sitä, 2) kirjanpito saatetaan pitää avoimena myöhemmin, jotta laskuja voidaan saada ja asianmukaisesti kertyä, ja 3) suoriteperusteisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää parempaa kirjanpitotaitoa. Tästä syystä jotkin yhdistykset haluavat käyttää muutettua kassaperustetta vuoden aikana ja muuttaa sen suoriteperusteiseksi ainoastaan vuoden lopun tarkastuksessaan tai tarkastuksessaan.

muutettu Käteinen

muutettu kassamenetelmä on käteisen ja suoriteperusteisen kirjaamisen Hybridi. Ei ole olemassa standardia siitä, mitä kohteita muutetaan. On tavallista, että yhteisöyhdistykset kirjaavat tulot suoriteperusteiseen menetelmään ja kulut rahamenetelmään. Taseessa on siis saamisia, mutta ei velkoja.

tämä kirjanpitotapa voi olla hyvin käyttökelpoinen monille yhdistyksille, koska useimmat kulut ovat vakio. Suurin osa kuluista tapahtuu kuukausittain ja ne ovat melko staattisia. Joitakin esimerkkejä ovat apuohjelmia, hallinnointisopimus, allas ja maisemointi. Jos kulut maksetaan ripeästi ja jos kuun lopussa on jäljellä vielä poikkeuksellisia kuluja ja ne tuodaan lautakunnan tietoon, voidaan muutettua kassamenetelmää pitää sopivana monille yhdistyksille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.