a MU’ tazila in Islamic History and Thought

a Mu ‘ tazila egy olyan gondolatmenet volt, amely Irakban virágzott a harmadik/kilencedik században, de amelynek kreatív hatásai legalább a tizenkettedik századig folytatódtak. Alapvető szerepe volt az Iszlám történelemben és gondolkodásban, különösen a korai időszakban, amikor az Abbászid kalifa al‐Ma ‘mun alatt állami teológiává vált. A Mu ‘ tazila a racionalizmus egy típusát fejlesztette ki, amelyet részben a görög filozófia befolyásolt, három alapelvre alapozva: Isten egységére és igazságosságára, az emberi cselekvés szabadságára és a Korán megteremtésére. Az Iszlám gondolkodás története során ezeket az ötleteket megtámadták, majd elhagyták egy ortodoxia nevében, amely különösen az Ash ‘ arizmusban talált kifejezést. E válság ellenére a Mu ‘ tazila túlélte az Iszlám gondolkodást, ami a legfontosabb a síita teológiával kapcsolatban. A modern időkben újjáéledt, abban a pillanatban, amikor az iszlám történelem evolúciója kénytelen volt szembenézni a modern világgal. Sok kortárs iszlám gondolkodó tekintett a Mu ‘ tazila racionalizmusára és annak elveire, hogy új életet adjon az Iszlám gondolkodásnak, arra törekedve, hogy felkészítse a történelem kihívásaira.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.