Kontralateralt motorunderskott i extradural hematom: analys av 35 patienter

vi arbetar på ett av de mest trafikerade traumacentren i landet och hanterar mer än 200 fall av extradural hematom per år. Den slående frekvensen av föreningen av motoriska underskott med extradurala hematomer fick oss att ta upp denna studie och avgränsa de faktorer som kan minska sjukligheten genom att minska konvalescensen hos de drabbade patienterna. Vi fann främst att sambandet mellan EDH och motorunderskott var vanligt, och tidigt ingripande resulterade i snabbare återhämtning av motoreffekt (70% hos patienter som opererades inom 24 timmar efter trauma och 53,3% hos patienter som opererades efter 24 timmars trauma. återställd fullständig effekt inom 4 veckor.) Vi avslutade en kliniskt signifikant förening av extradurala hematom och samtidiga motorunderskott och fann att snabb intervention hos patienter med mild huvudskada gjorde det möjligt för oss att uppnå fullständig återhämtning av motoreffekten. Bidragande faktorer inkluderade samverkan av tecken på herniation och tillhörande parenkymskador.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.