Månen i 9: e huset

Senast uppdaterad den 11 April 2020 kl 08:57

Månen i 9: e huset förenas med Skyttens energier och dess härskare Jupiter. Nionde huset återspeglar gudomlighet, rättfärdighet, högre visdom, och moral Skytten och dess härskare Jupiter. Skyttens energier riktas mot upptäckten av den högre visdomen och filosofin som hjälper till att leda ett rättfärdigt liv, förvärva välsignelser och gudomligt stöd från universum.

det 9: e huset avser (med betydelse) Sun och Jupiter. Sun avser huset genom Faderns betydelse (som familjemedlem i detta sammanhang). Jupiter betyder Dharma, tur, rikedom, och välstånd förutom att vara härskare över naturligt 9: e hus och stjärntecken.

Läs mer om månen och det 9: e huset i astrologi.

det är viktigt att notera att den positiva placeringen av Sun, Jupiter och 9Th house lord har en viktig roll för att förstärka de gynnsamma effekterna eller spara från negativa resultat av Moon i 9th house. Dessutom bestäms majoriteten av resultaten också av tecknet där månen bor i 9: e huset.

det är också viktigt att överväga månens fas i det givna huset för att bestämma ytterligare resultat av denna kombination. Vaxning eller fullmåne är gynnsam wheres avtagande och dark Moon är ogynnsam.

resultat av månen i 9: e huset

Intelligent

Månen i 9: e huset kastar en direkt aspekt (7: e huset från egen position) på 3: e huset av intelligens och mod.

följaktligen indikerar en välplacerad måne i det 9: e huset att ha en riklig mängd visdom med vilken erhållandet av högre kunskap indikeras.

dessutom, om månen är väl placerad, vaxning, eller Full i det givna huset indikerar att ha god mental hållbarhet och tapperhet.

rättfärdigt sinne

månen styr över sinnet medan 9Th house betecknar Dharma. Därför välsignar Månen i det 9: e huset med ett rättfärdigt sinne som också främjar generositet och vänlighet.

generellt sett, Moon, den mjuka, vårdande, kärleksfulla och ovillkorligt kärleksfulla planeten matchar perfekt med det 9: e huset där månens naturliga betydelse kan blomstra. Denna kombination indikerar att man är undermedvetet benägen att få andlig och högre kunskap.

Månen i 9: e huset indikerar också att man bildar många kontakter med människor av samma ideologi och tankesätt med vilka utförandet av olika generösa handlingar bevittnas.

denna kombination indikerar också att man får mycket beundran och respekt för deras generösa och lättsamma beteende. Det första intrycket av infödda med Månen i 9: e huset är alltid strålande och positivt enligt deras personlighetsdrag.

utöver det kan dessa infödda vägleda andra mot rättfärdighet genom att vara en positiv förebild för sina beundrare och anhängare.

dessutom, som det 9: e huset representerar guruer och lärare, indikerar det att man visar mycket respekt och ägnas åt dem för vilka de svarar med samma.

Välmående

en stark och välplacerad måne i det 9: e huset välsignar med välmående liv som är ett direkt resultat av att leda en Dharmisk (rättfärdig, etisk och moralisk) livsstil som resulterar i välsignelser av lycka och förmögenhet från universum. Välståndet manifesteras i olika former – i form av ökad lycka, rikedom och högre kunskap.

månens tillstånd bör dock vara bra, det vill säga helst vaxning, Full och/eller placerad i gynnsamt tecken (egen, upphöjd). Dessutom, om den 9: e Herren Också är välplacerad är det en mycket lycklig kombination och förstärker det gynnsamma resultatet i stor utsträckning.

alternativt minskar eventuellt negativt inflytande antalet gynnsamma resultat, det vill säga när Moon och 9th house lord får aspekt från en ogynnsam planet, avtar, mörk eller placeras i ogynnsamt tecken.

förtjust i långväga resor

det 9: e huset styr långväga resor där placeringen av månen indikerar att vara förtjust i regelbundna långa avlägsna resor som ger fred i sinnet.

dessutom reser till olika destinationer gör det möjligt att lära sig om olika kulturer om vilka dessa infödda är också förtjust.

barnens lycka

Månen i 9: e huset välsignar med lyckliga, kloka, välskötta och godmodiga barn som förstärker nivån av lycka och tillfredsställelse i livet.

återigen är bästa resultat bevittnade när månen växer, Full och/eller placeras i gynnsamt tecken. Eventuellt negativt inflytande kommer att skada de gynnsamma resultaten i viss utsträckning beroende på diagrammet.

Mor & far

kombinationen av månen (mor) i den 9: e huset (far) beskriver båda föräldrarna enligt naturliga betydelser. Följaktligen välsignar en stark (vaxning, Full) och välplacerad (i egen eller upphöjningsskylt) Månen i det 9: e huset med lycka, riklig kärlek och vård från båda föräldrarna.

både mor och far till infödda med denna kombination är mycket religiösa och trogna. De erbjuder också gudomlig vägledning för de infödda att hålla dem på rätt spår som hjälper till att bli trofasta, rättfärdiga och framgångsrika i livet.

för att vara mer specifik, den 9: e huset handlar om far. Placeringen av mild, omtänksam, adn feminin måne i detta hus gör Fadern mycket hängiven och tillgiven till den infödda.

klassisk Tolkning

Bhrigu Sutras

i denna klassiska källa anges att individer med denna kombination förkroppsligar karaktärsdragen att vara väldigt snälla, ödmjuka, välgörande och medkännande.

det beror på att den mjuka, omtänksamma och kärleksfulla feminina naturliga benefic planet Moon resonerar bra med det gynnsamma 9: e huset, som naturligt representeras av Jupiter.

därför är sinnet hos dessa infödda upptagna av planer Hur man kan erbjuda ödmjuk och osjälvisk hängivenhet till andra. Med det sagt, de är benägna att grunda anläggningar, organisationer, byggnader, etc för andras bästa, enligt Bhrigu Sutras.

det nämns också att sådana infödda är mycket intelligenta och lärda. Denna effekt tillhandahålls av olika astrologiska fakta. För det första betecknar det 9: e huset högre visdom och livslång utbildning, både akademisk och oberoende.

för det andra är det 9: e huset kraftverket eller Bhavat Bhavam i 5: e intelligenshuset.

samtidigt är månen sinnets planet och dess positionering i det betraktade huset påverkar deras tankemönster på ett sätt som gör dem mycket lärda och intellektuella.

eftersom det 9: e huset är relaterat till det 5: e huset genom Bhavat Bhavam, blir avkomman också påverkad. Det sägs att denna kombination gör barnen till de infödda välmående och framgångsrika.

mycket viktigt gestill månens fas i denna klassiska källa.

nämligen, om månen växer eller är full i 9: e huset förstärker de gynnsamma effekterna i stor utsträckning. Det indikerar att den infödda har en enorm känslomässig intelligens utöver det allmänna intellektet. De kommer också att vara mycket lyckliga och lyckliga som ger stöd i sina åtaganden.

det gör också fadern till den infödda lyckliga, friska och långlivade, som 9thhouse-betydelsen antyder.

men om månen är avtagande, mörk eller är associerad med en malefic planet eller i inimical tecken, finns det några ogynnsamma resultat som anges. Namnlösa: den infödda kommer att sakna naturlig lycka och lycka från föräldrarna.

Brihat Jataka

i denna klassiska källa nämns det att infödda med denna kombination är välsignade med rikliga förmögenhetsvinster. De kommer att vara sällskapliga, snälla och samla många vänner med sin kommunikativa karaktär.

de kommer att vara glada på grund av sina barn.

i Phaladeepika nämns alla liknande positiva resultat som i Bhrigu Sutras.

Saravali

enligt Saravali är sådana infödda trofasta, religiösa och hängivna till Gud med rättfärdiga gärningar.

de visar mycket respekt för sina föräldrar och hjälper dem på alla möjliga sätt.

sådana infödda kommer att vara mycket charmiga som lockar många medlemmar från motsatt kön.

Chamatkara Chintamani

sådana individer kommer att vara mycket hedrade och värdiga för sina fromma mål och gärningar. De kommer också att få mycket erkännande från auktoritativa och religiösa människor.

sådana infödda är välsignade att ha gott om resurser från en ung ålder. De är tappra och kan göra stora heroiska handlingar.

Upptäck Månen i olika stjärntecken för mer djupgående resultat.

visste du att dessa nämnda effekter manifesterar sig i specifika perioder?

 • specifika perioder när resultaten av planeter manifesterar sig fullständigt
 • värdigheter av planeter med femfaldigt bord
 • detaljerad analys av planetariska huvud-och delperioder tiotals år framåt
 • Månadsanalys av 5 nästa år
 • Special Panchang eller Sun-Moon Yoga-analys
 • din Nakshatra och pada tolkning
 • alla divisionsdiagram
 • matematiska planetstyrkor
 • speciella lal kitab-tolkningar
 • många allmänna detaljerade förutsägelser
 • lyckliga ädelstenar
 • och mycket mer i en 200 + sidig rapport.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.