Mu’ tazila i islamisk historia och tanke

Mu ’ tazila var en tankeström som blomstrade i Irak under tredje/nionde århundradet, men vars kreativa influenser fortsatte åtminstone in i tolfte århundradet. Det hade en grundläggande roll i islamisk historia och tanke, särskilt under den tidiga perioden då det blev statsteologin under ’Abbasid kalif al‐Ma’ mun. Mu ’ tazila utvecklade en typ av rationalism, delvis påverkad av grekisk filosofi, baserad på tre grundläggande principer: Guds enhet och rättvisa, mänsklig handlingsfrihet och skapandet av Koranen. Under historien om islamisk tanke utmanades dessa tankar och övergavs sedan i namnet på en ortodoxi som kom till uttryck särskilt i Ash ’ arism. Trots denna kris överlevde Mu ’ tazila i islamisk tanke, viktigast i förhållande till shiitisk teologi. I modern tid har det sett en väckelse, i ett ögonblick då utvecklingen av islamisk historia har varit tvungen att konfrontera den moderna världen. Många samtida islamiska tänkare har tittat på rationalismen i Mu ’ tazila och dess principer i ett försök att ge nytt liv till islamisk tanke och försöka utrusta den för att möta historiens utmaningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.