Mu’ tazila In Islamic History And Thought

Mu ‘ tazila var en tankegang som blomstret i Irak i det tredje/niende århundre, men hvis kreative innflytelse fortsatte i det minste inn i det tolvte århundre. Det hadde en grunnleggende rolle I Islamsk historie og tanke, spesielt i den tidlige perioden da det ble statsteologi under Abbasidekalifen al-Ma ‘ mun. Mu ‘ tazila utviklet en type rasjonalisme, delvis påvirket av gresk filosofi, basert på tre grunnleggende prinsipper: guds enhet og rettferdighet, menneskelig handlefrihet og skapelsen Av Koranen. I Løpet Av Islamsk tankes historie ble disse ideene utfordret og deretter forlatt i navnet til en ortodoksi som fant uttrykk spesielt I Ash ‘ arism. Til tross for denne krisen overlevde Mu ‘ tazila I Islamsk tenkning, viktigst i forhold Til Shiittisk teologi. I moderne tid har Det sett en vekkelse, i et øyeblikk da utviklingen Av Islamsk historie har vært forpliktet til å konfrontere den moderne verden. Mange Moderne Islamske tenkere har sett på rasjonalisme Av Mu ‘ tazila og dens prinsipper i et forsøk på å gi Nytt liv Til Islamsk tanke, søker å utstyre den til å møte utfordringene i historien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.