The Mu’tazila in Islamic History and Thought

The Mu’tazila was een stroming van het denken die bloeide in Irak in de derde/negende eeuw, maar wiens creatieve invloeden bleven tot in de twaalfde eeuw. Het had een fundamentele rol in de islamitische geschiedenis en het denken, met name in de vroege periode toen het werd de staat theologie onder de ‘Abbasid kalief al‐Ma’ mun. De Mu ‘ tazila ontwikkelde een soort rationalisme, deels beïnvloed door de Griekse filosofie, gebaseerd op drie fundamentele principes: de eenheid en rechtvaardigheid van God, menselijke vrijheid van handelen en de creatie van de Koran. Tijdens de geschiedenis van het islamitische denken, werden deze ideeën uitgedaagd en vervolgens verlaten in de naam van een orthodoxie die uitdrukking vond vooral in Ash ‘ arism. Ondanks deze crisis overleefde de Mu ‘ tazila in het islamitische denken, vooral in relatie tot de sjiitische theologie. In de moderne tijd heeft het een revival gezien, op een moment dat de evolutie van de islamitische geschiedenis verplicht is geweest om de moderne wereld te confronteren. Veel hedendaagse islamitische denkers hebben gekeken naar het rationalisme van de Mu ‘ tazila en haar principes in een poging om het islamitische denken nieuw leven in te blazen, in een poging om het uit te rusten om de uitdagingen van de geschiedenis het hoofd te bieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.