Kontralateralny deficyt ruchowy w krwiaku zewnątrzoponowym: Analiza 35 pacjentów

pracujemy w jednym z najbardziej ruchliwych ośrodków urazowych w kraju i zajmujemy się ponad 200 przypadkami krwiaków zewnątrzoponowych rocznie. Uderzająca częstotliwość kojarzenia deficytów ruchowych z krwiakami zewnątrzoponowymi skłoniła nas do podjęcia tego badania i określenia czynników, które mogą zmniejszyć zachorowalność poprzez zmniejszenie rekonwalescencji dotkniętych pacjentów. Przede wszystkim okazało się, że związek między EDH i deficytów motorycznych był powszechny, a wczesna interwencja spowodowała szybsze odzyskiwanie mocy silnika (70% u pacjentów operowanych w ciągu 24 godzin od urazu i 53,3% u pacjentów operowanych po 24 godzinach urazu. odzyskałem pełną moc w ciągu 4 tygodni.) Doszliśmy do klinicznie istotnego związku krwiaków zewnątrzoponowych i równoczesnych deficytów ruchowych i stwierdziliśmy, że terminowa interwencja u pacjentów z łagodnym urazem głowy pozwoliła nam osiągnąć całkowite odzyskanie mocy motorycznej. Do czynników przyczyniających się do powstania objawów przepukliny i związanych z nimi urazów miąższowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.