szkodliwe transgresje qua moral transgressions: a deflationary view

jedną z ważnych kwestii w psychologii moralnej jest właściwa charakterystyka Ludowego zrozumienia relacji między szkodliwymi transgresjami a występkami moralnymi. Psycholog Elliot Turiel and associates z szeroką gamą potwierdzających dowodów twierdził, że szkodliwe wykroczenia są rozumiane jako wykroczenia, które są niezależne od autorytetu i mają ogólny zakres, który według nich charakteryzuje te wykroczenia jako wykroczenia moralne. Ostatnio wielu badaczy zakwestionowało stanowisko propagowane przez tradycję Turiela z pewnymi nowymi dowodami. Przystąpiliśmy do tej debaty, proponując oryginalny, deflacyjny pogląd, w którym postrzeganie łamania praw podstawowych i niesprawiedliwości ma fundamentalne znaczenie dla Ludowego rozumienia szkodliwych wykroczeń jako wykroczeń moralnych w rozumieniu Turiela. W tym artykule opracowujemy i udoskonalamy nasz pogląd deflacyjny, przeglądając debatę, odnosząc się do różnych krytycznych uwag podniesionych przeciwko naszej perspektywie, pokazując, w jaki sposób nasza perspektywa wyjaśnia istniejące dowody i sugerując nowe kierunki badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.