Tiger-Monkey Love Compatibility i kinesisk astrologi

i kinesisk astrologi delar Tiger och Monkey mycket olika personlighetsdrag på grund av vilka chanserna för ett konventionellt framgångsrikt förhållande är ganska små. Och ändå motsatser har alltid varit kända för att locka och om Tiger och apa kan sätta sin relation innan individuella tvång, de kan göra en go av det.
High points of a Tiger-Monkey love match
både tigern och apan lockas till ett liv med mental stimulans och här ligger den största chansen för deras romantiska framgång. Tigern ges till djupt tänkande, forskning och innovation, varför de ofta räknas bland reformatorerna och tänkarna. Lägg till detta en mycket original personlighet och tigern är säker på att locka uppmärksamheten hos apan som alltid letar efter nya intressen och upplevelser. Och ändå är det inte allt tomt rusar omkring med apan – denna karaktär har en angelägen sinne och omfattande uppfinningsrikedom som kan hitta lösningar på de mest förbryllande frågor och projekt. Dessutom är apan vanligtvis en mycket bra lingvist och mycket kunnig i olika språk och kulturer. Denna breda ambit av intressen och aktiviteter är inte bara sannolikt att föra Tiger och apa tillsammans men ännu viktigare hålla dem intresserade av varandra. För antingen Tiger eller apa liv med en alltför inhemsk partner som geten eller en materialistisk en som Oxen kan bli tråkigt i det långa loppet; men när paras ihop, varje kommer att utmana den andra med intellektuella aktiviteter och stimulerande diskussioner och se till att det finns mycket att göra.

tips: Få 3 Gratis Min + 50% rabatt för att konsultera en psykisk!
då kan tigern och apan ge kompletterande egenskaper i ett förhållande som hjälper varandra att växa till mer rundade människor. Beväpnad med en resursfull och socialt lysande natur kan apan föra tigern mer in i livets huvudfåran så att de senare ideerna och teorierna bättre förstås och uppskattas av det större samhället. På hans/hennes sida kan tigern låna Apans oro med djupare mening och syfte och därmed lyfta dem uppifrån det bara materialistiska och självcentrerade. Medan Apans ekonomiska skarpsinne kommer att säkerställa att de är välbärgade materiellt, tigern kommer att ge en bredd och känsla av idealism i deras förhållande.
eftersom både Tiger och apa är passionerade människor, kommer deras sexliv också att vara mycket tillfredsställande. Apan kommer att se till att det finns tillräckligt roligt och variation för att hålla den från att sjunka in i döda rutin medan tigern kommer att ingjuta den med energi och äventyr.
utmaningar för en Tiger-Monkey love match
huvudhindret för ett Tiger-och Apapar kan ligga i skillnaden i prioriteringar. Riktningen för Tigerns tankar och projekt är utåt – han / hon gillar att vara involverad i stora projekt eller långtgående tankesystem som har en äkta altruistisk grund. Apan å andra sidan är mycket mer inriktad på personlig framgång – nästan all sin uppfinningsrikedom och hårt arbete är inriktat på att få makt, pengar eller erkännande för sig själv och så är det ingen överraskning att apan är mer framgångsrik i världslig mening. I händelse av att de två inte kan förstå varandra kan apan betrakta tigern som irrationell och idealistisk medan tigern kan se apan som basalt materialistisk, självisk och värst av allt, helt kapabel att tillgripa lömska metoder för personliga ändamål.
när det gäller deras förhållande kan de olika personligheterna hos Tiger och apa innebära att var och en Letar efter något som den andra inte kan tillhandahålla. Kärlek till tigern handlar mer om kamratskap och kompatibilitet – särskilt intellektuellt. Men även om apan har mental stimulans, kan han / hon inte alltid vara ansluten till djupare intellektuella problem. Livet till apan handlar om provtagning av olika upplevelser och nöjen, varför han/hon har en tendens att avvika i personliga relationer. Tigern som sådan kan känna sig försummad och upprörd över Apans capriciousness och vill gå i pension i ensamhet för att slicka hans/hennes sår. Denna böjda för integritet i en Tiger kan vara obegriplig för apan som kan tröttna på att vänta på att hans/hennes partner ska komma ut ur skuggorna och lämna där lamporna är ljusare och musiken, högre.
apan har också en stark egoistisk natur som gillar att ta ansvar i ett förhållande och vill att en partner ska falla in i deras önskemål. Å andra sidan är det helt omöjligt för ett mycket individualistiskt tecken som tigern att ge efter för andras åsikter och preferenser länge. Som ett resultat en Tiger och apa par kunde finna sig spendera all sin tid i argument och vada genom konflikter.
i slutändan är det upp till de två individerna om hur de vill förhandla om personlighetsskillnader. Om de ska förbli tillsammans kommer apan att vara mer känslig för Tigerns behov och inse att otrohet är oacceptabelt. På samma sätt måste tigern lysa upp mer och förstå att apan behöver fysisk och social stimulans för att förbli intresserad av förhållandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.